RICE PORRIDGES  – CHÁO ĐẶC BIỆT 

WELCOME TO SAIGON NOODLE AND BISTRO

– 710 S.GOLDENROD 


RICE PORRIDGES  – CHÁO ĐẶC BIỆT                            

CH1. FISH RICE PORIDGE (CHÁO CÁ )……$9.95

CH2. Beef Rice Porridge (Cháo Bò)…………………$9.95

CH2. Beef Rice Porridge (Cháo Bò)

CH3. Chicken Rice Porridge (Cháo Gà)………..….$9.95

CH4. Duck Rice Porridge (Cháo Vịt)………………..$10.95

CH5. Seafood Rice Porridge (Cháo Hải Sản)……$11.95


THANK YOU VERY MUCH !

CHÚNG TÔI CÓ BÁN LẨU DÊ, LẨU BÒ VÀ LẨU CÁC LOẠI.

KÍNH MỜI.